Die Boek "boertjie"

Die verhaal van die mense van Suidwes en deels van Suid-Afrika van “daardie tye” is hier so noukeurig as moontlik aangeteken. Die feite en daarmee ook die seleksie van temas en gebeure baseer besonders op die baie noukeurige dagboeke, die talle briewe en foto’s van Hermann Deetlefs en Elisabeth Deetlefs-Reimer. Groot moeite is gedoen om so korrek as moontlik die gebeurtenisse, die emosies, die vrees en verwardheid van daardie moeilike tye weer te gee.

In Namibië is die boeke by alle boekwinkels in voorraad. Baie dankie vir die bestelling! Navrae in dié verband aan h.deetlefs@bluewin.ch. Vir alle ander lande bestel asseblief hier: BESTEL

BOEK

E-BOEK

HOORBOEK